Open Netwerk

Fore Freedom biedt 100% open glasvezelnetwerken. Dat betekent dat u gebruik maakt van een hoogwaardige, supersnelle en toekomstvaste glasvezel-aansluiting. Tegelijkertijd behoudt u alle vrijheid. Zo maakt u zelf de keuze voor bijvoorbeeld de provider, aanvullende diensten en het pakket dat het beste bij u past. Heeft u hulp nodig bij deze keuze? Dan adviseren wij u graag. Indien gewenst kunt u uw glasvezelaansluiting ook inclusief internetpakket afnemen.

Krachten bundelen

Fore Freedom is ontstaan uit een samenwerking tussen een aannemer, gespecialiseerd in infrastructuren, en een ingenieursbureau. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot de grootste landelijke leverancier van collectieve glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. Wij hebben meer dan 100 bedrijventerreinen voorzien van een collectief glasvezelnetwerk. Dat realiseren we door middel van vraagbundeling.

Een collectief netwerk, met elkaar en voor iedereen. Door onze verschillende abonnementsvormen kan elke ondernemer op het bedrijventerrein zich hierbij aansluiten, van zzp’er tot multinational. De vraagbundeling en collectiviteit zorgen ervoor dat we de kosten voor aanleg van het netwerk en uw abonnement laag kunnen houden.


Vraagbundeling


1. Concept netwerk-ontwerp


Wanneer wij een aanvraag vanuit een bedrijventerrein of gemeente krijgen voor de aanleg van een open glasvezelnetwerk, starten wij met het inventariseren van het aantal en type bedrijven die gevestigd zijn op dit bedrijventerrein. Zo schatten wij de haalbaarheid van een vraagbundelingstraject op het bedrijventerrein in. Hierbij kijken we onder meer naar de huidige telecominfrastructuur, civiele uitdagingen en de bereidheid van de verschillende instanties om met ons samen te werken.


2. Inventarisatie


Zodra we starten met de vraagbundeling, zullen wij alle ondernemers op het bedrijventerrein benaderen. Elke ondernemer heeft op die manier de kans en gelegenheid zich aan te sluiten op een betrouwbaar en betaalbaar glasvezelnetwerk. In deze fase zullen wij het aanbod persoonlijk toelichten, vragen beantwoorden en indien gewenst een maatwerk-aanbieding maken.


3. Business case


Na de vraagbundeling wordt duidelijk of er voldoende bedrijven zich hebben aangemeld. Op basis van de deelnemende bedrijven bepalen we of er een juiste match gemaakt kan worden tussen de deelnemers en het aan te leggen netwerk. Indien we voldoende aanmeldingen hebben ontvangen, gaan we over tot aanleg van het netwerk.


4. Start aanleg


Op basis van de deelnemende bedrijven maken we een definitief netwerk-ontwerp. Direct hierna worden de vergunningen aangevraagd, waarna we kunnen starten met de aanleg van het netwerk. Wij doen alles in eigen beheer en met eigen mensen. Van de vraagbundeling en het netwerk-ontwerp tot het opleveren van uw aansluiting en de technische support. De aanleg van het glasvezelnetwerk wordt verzorgd door onze eigen aannemer. De gemiddelde oplevertijd van onze nieuw aan te leggen netwerken is 8 tot 16 weken. Deze tijdsplanning is onder andere afhankelijk van de snelheid waarmee wij de vergunningen voor aanleg ontvangen. Fore Freedom financiert al haar netwerken met eigen middelen. U hoeft dus niet maanden te wachten tot er een financiering vanuit een bank of crowdfunding rond is.


Na oplevering wordt uw aansluiting vanuit ons Network Operation Center 24/7 beheerd, 365 dagen per jaar. Daardoor kunnen wij proactief reageren, mocht er onverhoopt een incident plaatsvinden. Ons Network Operation Center werkt niet alleen proactief, maar fungeert ook als helpdesk. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Dan krijgt u direct een technisch specialist aan de telefoon.

Meer weten over onze open glasvezelnetwerken, of direct aansluiten? Doe de postcodecheck of neem contact met ons op!