Beleidsverklaring

Fore Freedom is zich bewust van het grote belang van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie die middels haar Fore Freedom en systemen wordt getransporteerd en/of opgeslagen. Dit geldt zowel voor opdrachtgevers van Fore Freedom, medewerkers van Fore Freedom en voor haar partners, aandeelhouders en de samenleving, waarbij elke stakeholder haar eigen verantwoordelijkheden heeft.