Fore Freedom
Milieubeleidsverklaring

Wij geven de interne bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde wijze vorm. In dat kader zien wij het milieubeleid, evenals de zorg voor kwaliteit, (informatie)veiligheid, gezondheid en welzijn, als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van onze milieuprestatie. Daarom organiseren wij onze werkzaamheden zodanig, dat ze een hoge prioriteit geven aan het voorkomen en verminderen van vervuiling.