Nieuws

Persbericht WIJ Limburg

Handelscentrum Bergerweg eerste in regio met open source glasvezelnet.
De eerste 10 deelnemers zijn al gecontracteerd en hebben vanaf medio november een glasvezelverbinding.

 

FORE Limburg1 FORE Limburg2

Kilometers glasvezel aanleggen in minuten in plaats van maanden

Fore Freedom en Eurofiber benutten op slimme manier ongebruikte brandstofleidingen van defensie: win-win voor mens en milieu

Samen met partner Fore Freedom geeft Eurofiber een nieuwe bestemming aan niet langer gebruikte brandstofleidingen van DPO (Defensie Pijpleiding Organisatie) door ze in te zetten voor de uitbreiding van zijn glasvezelnetwerk. Dit is duurzaam en het maakt het mogelijk locaties die eerder buiten bereik bleven van glasvezel kostenefficiënt aan te sluiten.

Zes kilometer in vijftig minuten2015-10-06-16-08-21

Fore Freedom bedacht een innovatieve oplossing om de sterke stalen DPO-leidingen te hergebruiken voor de aanleg van glasvezelverbindingen. Tijdens een proefproject onder leiding van Eurofiber in de Belgische grensstreek werd in vijftig minuten tijd een glasvezelverbinding van meer dan zes kilometer gerealiseerd op een heel nieuw tracé. Dat kost anders maanden: er moet eerst worden gegraven om een kunststof mantelbuis aan te leggen, waarna de glasvezelkabel er onder hoge druk wordt in ‘geblazen’.

Duurzaam in meer dan een opzicht

Het hergebruik van DPO-leidingen is niet alleen duurzaam
omdat bestaande resources worden benut. Het scheelt ook
aan CO2-uitstoot van graafmachines en eventuele overlast
door graafwerkzaamheden. Van maatschappelijk belang is bovendien dat Eurofiber en Fore Freedom locaties in moeilijk bereikbare gebieden ontsluiten. De leidingen doorkruisen heel Nederland, ook landelijke gebieden waar de infrastructuur niet zo fijnmazig is. De aanleg van verbindingen zou economisch niet haalbaar zijn.

Edwin de Raadt, directeur/aandeelhouder van Fore Freedom: “In het verlengde van het proefproject met Eurofiber kunnen we bijvoorbeeld campings en tuinders aansluiten die om snelle glasvezelverbindingen zitten te springen. Een verbinding aanleggen zou anders tonnen hebben gekost. Het is echt in alle opzichten een win-winsituatie.”

Ingenieus systeem

In Nederland ligt ongeveer 550 kilometer aan actief gebruikte pijpleidingen voor het vervoer van brandstof naar diverse luchtmachtbases en commerciële klanten, die door DPO worden beheerd. Daarnaast draagt de organisatie de zorg voor een groot deel leidingen die niet meer actief worden gebruikt. Voor het proefproject met Eurofiber verwijderde Fore Freedom de stikstof die DPO tegen corrosie in de ongebruikte brandstofleidingen doet. Omdat de DPO-leidingen groter zijn dan de normale mantelbuizen voor glasvezel, bedacht Fore Freedom een ingenieus systeem om de kabels erdoorheen te blazen.

Artikel in Neder-Betuwe magazine (editie oktober 2016)

Neder-Betuwe

Open glasvezelnetwerk van Fore Freedom voor ondernemers in Geldermalsen

19-07-2016 | Geldermalsen In de afgelopen weken werd er door de gemeente Geldermalsen en Fore Freedom samen gewerkt om tot een concreet aanbod te komen voor de ondernemers in Geldermalsen. Op 30 juni j.l. werden de uitgewerkte plannen tijdens een bijeenkomst gepresenteerd aan de ondernemers.

Fore Freedom verwacht dat de ondernemers medio oktober kunnen beschikken over razendsnel en betaalbaar glasvezel waarop keuze vrijheid centraal staat.

 

VDL en bedrijvenpark Pannenweg met beveiligingscamera’s aangesloten op open netwerk Fore Freedom

12-07-2016 | In de afgelopen weken heeft Fore Freedom met haar partners haar bestaande netwerk fors uitgebreid op bedrijvenpark Pannenweg te Nederweert.

De uitbreiding van het 1Gb/s acces en open netwerk viel samen met de oplevering van nieuw gevestigde bedrijfspanden op de Pannenweg waaronder Promic en VDL. In samenwerking met parkmanagement is besloten meteen extra beveiligingscamera’s te plaatsen en deze aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

Fore Freedom levert 1Gb/s acces netwerk Industriezone Centrum Noord op

07-07-2016: Centrum Noord in Weert is sinds enkele dagen voorzien van een 100% open netwerk waarop gebruikers hun eigen keuze hebben kunnen maken bij wie ze welke dienst willen afnemen. Fore Freedom heeft tientallen verschillende leveranciers over haar netwerken waaruit klanten hun keuze kunnen maken. Van clouddiensten tot beveiliging, van internet tot  telefoniediensten. 

Opheusden: Neutraal Fore Freedom glasvezelnetwerk voor Agro Business Centre ‘laanboomcentrum van Europa’

05-07-2016: De weg is vrij voor de aanleg van een open glasvezelnetwerk op het Agro Business Centre in Opheusden. Het betreft bedrijventerrein ABC dat Opheusden op de kaart moet zetten als laanboomcentrum van Europa. 

Den Bosch: Uitrol open glasvezelnetwerk Stationsplein Den Bosch aan onder andere Avans Hogeschool

28-06-2016: Fore Freedom levert al verschillende glasvezel accespunten aan Avans Hogeschool. Met de uitbreiding van ons netwerk op het Stationsplein in Den Bosch zal ook het nieuwe pand van Avans gevoed gaan worden. Daarnaast hebben tientallen ondernemers op en om het Stationsplein aangegeven gebruik te willen maken van het unieke open netwerk.

Sittard: Fore Freedom start uitrol Industriegebied Handelscentrum Bergerweg

Na een succesvolle vraagbundeling start Fore Freedom samen met haar partners met de verglazing van Handelscentrum Bergerweg.

Onze volledig neutrale netwerken bieden de ondernemers de toegang tot meer dan 100 verschillende dienstenleveranciers.  Ondernemers kunnen cloud oplossingen, telefonie, beveiliging en internet bij iedere willekeurige leverancier afnemen.

Wilt u ook een volledig open en betaalbaar netwerk op uw industrieterrein? Neem dan contact met ons op!

Grote overname van glasvezelnetwerken verwacht eind april – medio mei 2016

Binnen enkele weken verwacht Fore Freedom, als onderdeel van de ‘buy and build’ strategie, meerdere grotere glasvezelnetwerken af te ronden.

Om als bedrijf het beste uit de glasvezelverbinding te kunnen halen, die in vele gevallen al voor de deur van de bedrijfspanden ligt, worden deze netwerken uitgebouwd en geoptimaliseerd. Engineers van Fore Freedom zijn momenteel bezig met het implementeren van de laatste fases waarna de overdracht en uitbouw kan beginnen.